Nederland internationaal internet knooppunt

wifi

Nederland internationaal internet knooppunt

jan 4, 2016 Kliksafe by a000003

Nederland internet knooppunt

Al meer dan twee decennia maakt het cyberdomein in Nederland deel uit van de maatschappij en heeft het een
belangrijke bijdrage geleverd aan productiviteitsgroei en innovatiekracht.

Er is veel geïnvesteerd in de wijze waarop wordt ingespeeld op technologische trends en het effectief gebruik van ICT-middelen en -vaardig-heden.

Nederland is mede daardoor een internationaal internetknooppunt, heeft de meest competitieve internetmarkt en één van de hoogste online gebruikersdichtheden ter wereld. Het cyberdomein is dan ook steeds meer verweven met ons dagelijks leven. De veiligheid van het cyberdomein is randvoorwaardelijk voor het optimaal benutten van de kansen die digitalisering onze samen­
leving biedt.

We hebben te maken met uitdagingen in het cyberdomein.

Zo zijn grote internationale private spelers een belangrijke factor geworden bij het bepalen van de spelregels in het cyber domein en is er een grotere verwevenheid van de civiele en militaire domeinen.

kaart nederland
kaart nederland

Daarnaast is de internationale beleidscontext van cybersecurity verbreed. ­Cybersecurity is niet in isolement tot stand te brengen en zal in samenhang moeten worden bezien met internetvrijheid (bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en privacy) en maatschappelijke groei (zowel de economische als sociale voordelen die digitalisering biedt).

Nederland zet samen met zijn internationale partners in op een veilig en open cyberdomein, waarin de kansen die
digi­talisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele
rechten en waarden worden beschermd.

Nederland is leidend op het terrein van cybersecurity:
– De Nederlandse samenleving weet op een veilige manier optimaal gebruik te maken van de voordelen van digitalisering.
– Het Nederlandse bedrijfsleven en de wetenschap lopen voorop op het gebied van security- en privacy-by-design.
– Samen met zijn internationale partners vormt Nederland een vooruitstrevende coalitie voor het beschermen van fundamen-
tele rechten en waarden in het digitale domein.