Tag: internet

wifi

Nederland internationaal internet knooppunt

Nederland internet knooppunt Al meer dan twee decennia maakt het cyberdomein in Nederland deel uit van de maatschappij en heeft het een belangrijke bijdrage geleverd aan productiviteitsgroei en innovatiekracht. Er is veel geïnvesteerd in de wijze waarop wordt ingespeeld op technologische trends en het effectief gebruik van ICT-middelen en -vaardig-heden. Nederland is mede daardoor een
Read More